Bestyrelsen

Formand, udvalgsformænd og øvrige medlemmer

Formand
Jørgen Jørgensen
Randkløve Alle 64, 2770 Kastrup.
Tlf.: 3250 6217   jvj2770@gmail.com
formand_joergen_joergensen.jpg
Næstformand
Ralf Auerbach
Troelstrup Bygade 10, 4690 Haslev
Tlf.: 5631 3331
 
   

Spilleudvalgsformand
Peter Andreasen
Tlf.: 2167 7954  senior@kmb2010.dk

Ungdomsudvalgsformand
Nikolaj Jørgensen 
Tlf.: 2971 4646  ungdom@kmb2010.dk
   

Medlem: Per Flink Iversen 
Tlf.: 3262 4312

Medlem: Rasmus Jensen
Tlf.: 2122 5110