Indkaldelse til KMB2010´s ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19.00

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har et gyldigt medlemskab.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 

3. En af klubbens repræsentanter i bestyrelsen for "DSI" aflægger beretning

4. Spilleudvalgenes beretninger 

5. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Den økonomiansvarlige forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse.

8. Valg til bestyrelse

  • Formand: Jørgen Jørgensen - på valg - villig til genvalg (vælges for 2 år).
  • Næstformand: Ralf Auerbach – ikke på valg - villig til at fortsætte.
  • Formand for spilleudvalget: Jonas Andersen – ikke på valg – ønsker at stoppe (ny vælges for 1 år).
  • Formand for ungdomsudvalg: Majken Andersen - på valg – ikke villig til genvalg (ny vælges for 2 år).

2 bestyrelsesmedlemmer – lige år:

Thomas Fynbo - på valg - villig til genvalg (vælges for 2 år).
Maria Kristensen - på valg - villig til genvalg (vælges for 2 år).

2 bestyrelsesmedlemmer – ulige år:      

Kim Krahl Larsen - ikke på valg - villig til at fortsætte.         
Ledig.

Valg af 2 suppl. for en periode på 1 år:

Anders Bay - på valg - villig til genvalg.
Ledig.

Valg af repræsentant til - sammen med formanden - at ind træde i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Amager Tennis- og Badmintonhal:

Ralf Auerbach – ikke på valg - villig til at fortsætte.

Valg af 1 revisor, samt 1 suppleant for en periode af 1 år:

Per Leerskov og Kristian Hjulsager er villige til genvalg.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen, Bestyrelsen, april 2018

Download årsregnskab 2017, i PDF-format