Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 9. maj 2017 klokken 19:00

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som har et gyldigt medlemskab.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. En af klubbens repræsentanter i bestyrelsen for "DSI" aflægger beretning

4. Spilleudvalgenes beretninger

5. Den økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Den økonomiansvarlige forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse.

8. Valg til bestyrelse

Formand: Jørgen Jørgensen - ikke på valg - villig til at fortsætte.

Næstformand: Ralf Auerbach - på valg - villig til genvalg (vælges for 2 år).

Formand for spilleudvalget: Jonas Andersen - på valg - villig til genvalg (vælges for 2 år).

Formand for ungdomsudvalg: Majken Andersen - ikke på valg - villig til at fortsætte.

2 bestyrelsesmedlemmer – lige år:        
Thomas Fynbo - ikke på valg - villig til at fortsætte.
Mie Kjellerup - ikke på valg - udtræder - ny vælges for 1 år.

2 bestyrelsesmedlemmer – ulige år:
Christian Bilgrav - på valg - ønsker ikke genvalg – ny for 2 år.
Kim Krahl Hansen - på valg - villig til genvalg.

Valg af 2 suppl. for en periode på 1 år:
Anders Bay – på valg – villig til genvalg.
Kim Krahl Hansen – indtrådt i stedet for Lene Darell.

Valg af repræsentant til - sammen med formanden - at ind træde i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Amager Tennis-og Badmintonhal:

Ralf Auerbach - på valg - villig til genvalg.

Valg af 1 revisor, samt 1 suppleant for en periode af 1 år:

Per Leerskov og Kristian Hjulsager er villige til genvalg.

9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, april 2017

Download årsregnskab 2016 - i PDF format