Jonas Andersen udtrådt af Bestyrelsen

Og er derfor ikke længere formand for Spilleudvalget (Seniorafdelingen)

Til orientering kan det oplyses, at Jonas Andersen har ønsket at udtræde af KMB 2010's bestyrelse, af private årsager.

Bestyrelsen har valgt at konstituere Peter Andreasen som formand for Spilleudvalget, indtil næste ordinære Generalforsamling. 

Kastrup, den 10.8.2017

Jørgen Jørgensen
Formand